card

ТАЙЛАНГИЙН ТӨРӨЛ

АВЬЯАС ЧАДВАРЫН ТАЙЛАН

Дерматоглификийн ШУ-нд тулгуурлан хүний  төрөлхийн авьяас чадвар, өгөгдлийг тодорхойлон өөртөө итгэх итгэл, ажилтанд хүрэх боломжийг нэмэгдүүлнэ. Тайлан нь 85-95 хувийн магадлалтайгаар тодорхойлох ба мэргэжлийн сэтгэл зүйч 20-30 минутын зөвлөгөө тайлбар өгнө. Төлбөр 62.000 төг

ОЮУНЫ ЧАДАМЖИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Хүний тархины хөгжил, оюуны чадамж потенциал, төрөлхийн зан төлөв, авьяас чадварыг тодорхойлохын зэрэгцээ тухайн чадвартаа тулгуурлан ямар хичээл, дугуйлан болон Мэргэжил сонголтыг хийвэл амжилтанд хүрэх боломж өндөр зэргийг тодорхойлдог. Тайлан нь 85-95 хувийн магадлалтай ба мэргэжлийн сэтгэл зүйч 30 минутын тайлбар зөвлөгөөг өгнө. /Төгсөх ангийнханд мэргэжил сонголтын төлөвшилтийн тест үнэгүй хийж, харьцуулсан зөвлөгөө өгнө/ Төлбөр 143,000 төг