card

ТАЙЛАНГИЙН ТӨРӨЛ

Генетик Тест Монгол ХХК нь хүүхэд залуусын авьяас чадамжыг нээн илрүүлж, тэднийг мэргэжил сонголтоо зөв хийхэд нь чиглүүлэх, шаардлагатай оношилгоо зөвлөгөө өгч, дөм замаар амжилтанд хүрэхэд нь тусладаг.

Суурь чадамжын тайлан

Дерматоглификийн ШУ-нд тулгуурлан хүний  төрөлхийн авьяас чадвар, өгөгдлийг тодорхойлон өөртөө итгэх итгэл, ажилтанд хүрэх боломжийг нэмэгдүүлнэ. Тайлан нь 85-95 хувийн магадлалтайгаар тодорхойлох ба мэргэжлийн сэтгэл зүйч 20-30 минутын зөвлөгөө тайлбар өгнө.

Дараах агуулга багтана. 

-Танд тохирох боловсролын төрлүүд

-Ур чадвар, чадамж

-Мэргэжлийн чиг хандлага

-Темперамент

-Хувь хүний биеэ авч явах төрөл

-Асуудал шийдвэрлэх чадвар

-Эрүүл мэнд, эрсдэлийн хувь

-Спорт чадамж (багийн, ганцаарчилсан)

-Стресс даах чадвар

Төлбөр 62.000₮

 

ОЮУНЫ ЧАДАМЖИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Хүний тархины хөгжил, оюуны чадамж потенциал, төрөлхийн зан төлөв, авьяас чадварыг тодорхойлохын зэрэгцээ тухайн чадвартаа тулгуурлан ямар хичээл, дугуйлан болон Мэргэжил сонголтыг хийвэл амжилтад хүрэх боломж өндөр зэргийг тодорхойлдог. Тайлан нь 85-95 хувийн магадлалтай ба мэргэжлийн сэтгэл зүйч 30 минутын тайлбар зөвлөгөөг өгнө. /Төгсөх ангийнханд мэргэжил сонголтын төлөвшилтийн тест үнэгүй хийж, харьцуулсан зөвлөгөө өгнө/

Дараах агуулга багтана.

-Оюун сэтгэлгээний 8 чадвар

-Баруун, зүүн тархины хөгжил

-Суралцах арга барил

-Суралцах чиг хандлага

-Тарлахын потенциал үзүүлэлт

-Хичээл сонголт

-Дугуйлан сонголт

-Мэргэжил сонголт

-4Q үзүүлэлт

-Төлбөр 143,000₮