card

ТАЙЛАНГИЙН ТӨРӨЛ

СТАНДАРТ ТАЙЛАН

Дерматоглификийн ШУ-нд тулгуурлан хүний  төрөлхийн өгөгдлийг тодорхойлон өөртөө итгэх итгэл, ажилтанд хүрэх боломжийг нэмэгдүүлнэ. Тайлан нь 85 хувийн магадлалтайгаар тодорхойлох ба мэргэжлийн сэтгэл зүйч 20 минутын зөвлөгөө тайлбар өгнө. Төлбөр 62.000 төг

ОЮУНЫ ЧАДАМЖИЙН ТАЙЛАН

Дерматоглификийн ШУ-нд тулгуурлан таны тархины хөгжил, оюуны чадамж,зан төлөв, авьяас чадварт нийцсэн хичээл, дугуйлан болон Мэргэжил сонголтыг тодорхойлдог. Тайлан нь 85 хувийн магадлалтай ба Сэтгэл зүйч 30 минутын зөвлөгөө өгнө. /Төгсөх ангийнханд мэргэжил сонголтын төлөвшилтийн тест үнэгүй хийж, харьцуулсан зөвлөгөө өгнө/ Төлбөр 143,000 төг