card
Яагаад Генетик тест өгөх хэрэгтэй вэ?

Яагаад Генетик тест өгөх хэрэгтэй вэ?

  • Та шинжлэх ухааны ололт амжилтыг өөрийн амьдралд ашигтайгаар ашиглах боломж нээгдэнэ.
  • Та амжилтанд тойруу замаар бус дөт замаар хүрнэ
  • Та цаг хугацаа болон эдийн засгаа хэмнэнэ.
  • Та ажилдаа дур сонирхолтой байж амжилт гаргана.
  • Та өөрийн нуугдмал төрөлхийн авьяас чадвараа мэднэ.
  • Та өөрийгөө илүү таньж, бусадтай хэрхэн харилцах арга барилаа олно.
  • Та амжилттай, үр дүнтэй суралцах арга барилаа мэднэ.
  • Та эрүүл мэндийн эрсдэлээ мэдсэнээр эрсдлээс сэргийлнэ.
  • Та ямар спортын ямар төрөлд ямар үүргийг илүү гүйцэтгэх чадамжтайгаа мэднэ.
  • Та ойр дотны хүмүүсээ амжилтанд хүргэх түлхүүрийг атгуулж өгнө.

ТАЙЛАНГИЙН ТӨРӨЛ