card

4. Зураг хажуудаа тексттэй - Хажуудаа видеотой

Авагчдын талаар илүү гүнзгий ойлголт авах

Худалдан авагчдын талаар илүү гүнзгий ойлголт авах. Google Аналитик танд өөрийн бизнесийн өгөгдлийг нэг дор анализ хийхэд шаардагдах үнэгүй хэрэгслүүд танд өгдөг. Аналитик танд өөрийн бизнесийн өгөгдлийг нэг дор анализ хийхэд шаардагдах үнэгүй хэрэгслүүд танд өгдөг. 

Дэлгэрэнгүй