card

ШҮЛСНЭЭС ГАРАХ ТАЙЛАНГУУД

МАНАЙ ТАЙЛАНГУУД ДЭЛХИЙ ДЭЭР ХАМГИЙН ОЛОН МАРКЕРТАЙ БӨГӨӨД ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭЭРХ ХАМГИЙН БҮРЭН ГҮЙЦЭД ТАЙЛАН ХЭМЭЭН ТООЦОГДДОГ БА ХҮН АМЬДРАЛДАА 1 УДАА ӨГӨХӨД БОЛНО.

Бидний хийж буй ДНХ-ийн шинжилгээ нь дэлхийн хамгийн чухал генетик организм болох NCBI-ээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдаг. Манай 24Генетик нь олон төрлийн ДНХ, DTC шинжилгээ хийдэг компани юм. Дараах тайлангуудаас та сонголтоо хийж амьдралдаа хэвшил болгосноор аз жаргалтай эрүүл энх амьрах боломжтой. Үүнд:

1. ХООЛ ТЭЖЭЭЛИЙН ТАЙЛАН   (Та ямар хүнснээс илүү их шим тэжээл авах, ямар нь шим тэжээлээс илүү хор уршигтай байх талаар. 40 гаруй хуудас, 30 гаруй шим тэжээлийн онцлогуудын тухай)

2. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН  ТАЙЛАН (Тусах магадлал өндөр ямар өвчин байгаа талаар 300 гаруй хуудас, 200 гаруй өвчний тухай)

3. АВЬЯАС ЧАДВАРЫН ТАЙЛАН 

4. СПОРТЫН  ТАЙЛАН (30 гаран хуудас, 20 гаруй спортын төрлийн талаар)

5. ЭМИЙН НӨЛӨӨЛӨЛИЙН ТАЙЛАН (Танд тохирох болон үл тохирох ямар эм байдаг. талаар, 40 гаруй эм, 700 гаруй нөлөөлөл)

6. АРЬСНЫ ГОО САЙХАН ТАЙЛАН (25 гаруй хуудас, 20 гаруй арьсны онцлогуудын талаар)

7. ӨВӨГ ДЭЭДСИЙН ТАЙЛАН  (Өөрөөсөө өмнөх 700 гаруй жилийн өвөг дээдсийнхээ хаана хаана амьдарч байсан талаар)

8. ХОЁР ТАЙЛАН СОНГОЛТООР АВАХ

9. ГУРВАН ТАЙЛАН СОНГОЛТООР АВАХ

10. НИЙТ 7 ТАЙЛАН БУЮУ БАГЦ ТАЙЛАН АВАХ 

 

ШҮЛСНЭЭС ГАРАХ ТАЙЛАНГУУД