card

Карьер, мэргэжил сонголтын сургалт, зөвлөгөө

Хүн амьдралдаа хийдэг хамгийн чухал сонголт бол мэргэжлээ зөв сонгох явдал юм.
Орчин үед шинээр олон мэргэжил, ажлын байрууд бий болж байгаа ч зарим мэргэжлүүдийн хэрэгцээ илт багассаар байгаа нь мэргэжилээ зөв сонгохын чухлыг харуулж байна.
Хөдөлмөрийн зах зээл дээр ямар ажил мэргэжил эрэлт хэрэгцээтэй болон илүүдэлтэй байгаа мөн тухайн мэргэжлээр төгсөөд ямар ажил хийх зэргээ судалж мэдэхгүйгээр зөвхөн дээд боловсролын төлөө, эцэг эх, ойр дотны хүмүүсээ дагаж, сэтгэлийн хөөрлөөр мэргэжил сонголтоо хийж болохгүй тул бид дараах сургалт болон холбогдох зөвлөгөөг үзүүлж байна. Үүнд:
1. Ажил мэргэжил сонголт хэр чухал болох,
2. Мэргэжилээ хэрхэн зөв сонгох,
3. Өнөөдөр бидэнд ямар чадварыг бий болгох шаардлага тулгарч байгаа,
4. Ямар ямар хөгжлийн шийдлүүдийг ашиглан өөрийгөө хөдөлмөрийн зах зээлд амжилттай нэгэн болгох зэрэг мэдээлэл зөвлөгөө, сургалтуудыг зохион байгуулж байна.
Карьер, мэргэжил сонголтын сургалт, зөвлөгөө