card

Мэргэжил сонголтын тест

Career Direct юугаараа онцлог вэ?
Хүний хувийн шинжийг тодорхойлдог тестүүд нэг юм уу хоёр үзүүлэлтийг харьцуулан судалдаг бол Career Direct тест нь ажил мэргэжлийн сонголтын дөрвөн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болох зан чанар, сонирхол, ур чадвар, үнэт зүйлсийг судалдаг. Career Direct нь эдгээр 4 хүчин зүйлсийг харьцуулан дүгнэн гаргадаг тул өнөөгийн зах зээл дээрх хамгийн өргөн хэрэглэгддэг чиглүүлэх системүүдийн нэг юм.
350,000 орчим хүн Career Direct-ийн үр шимийг хүртжээ. Career Direct тайлан нь 20 өөр хэл дээр гардаг.
Career Direct нь психометрийн хувьд боловсруулагдсан бөгөөд статистикийн хувьд баталгаажсан, найдвартай, 70 хуудас судалгаа юм.
Career Direct-ийн төв нь АНУ-д байрладаг ба Польш, Өмнөд Африк, Намиби, Бразил, Малави зэрэг 47 улсад идэвхтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Мэргэжил сонголтын тест