card

Мэргэжил сонголтын тест

Career төлөвлөлтийн тайлан юугаараа онцлог вэ?
Хүний хувийн шинжийг тодорхойлдог тестүүд нэг юм уу хоёр үзүүлэлтийг харьцуулан судалдаг бол Career тайлан нь ажил мэргэжлийн сонголтын дөрвөн чухал бүрэлдэхүүн хэсгийг судалдаг. Үүнд:
1. Зан чанар,
2. Сонирхол,
3. Ур чадвар,
4. Үнэт зүйлс -ийг судалдаг. Career тайлан нь эдгээр 4 хүчин зүйлсийг харьцуулан дүгнэн гаргадаг тул өнөөгийн зах зээл дээрх хамгийн өргөн хэрэглэгддэг чиглүүлэх системүүдийн нэг юм.
Career тайлан нь 20 өөр хэл дээр дэлхийн 47 улсад гардаг бөгөөд психометрийн хувьд боловсруулагдсан бөгөөд статистикийн хувьд баталгаажсан, найдвартай, 70 хуудас судалгаа юм.
  1.  
Мэргэжил сонголтын тест