card

Түгээмэл асуулт хариулт

Стандарт тайлан болон Оюуны чадамжийн дэлгэрэнгүй тайлан нь 2 тусдаа тайлан юм.

Оюуны чадамжийн дэлгэрэнгүй тайлан нь: /задаргааг цааш дэлгэрүүлэн үзээрэй/

Тухайн хүний уураг тархины чадамжийн үзүүлэлтүүд, суралцах арга барил, оюун ухааны 8 чадвар, тохирох салбар, мэргэжил     болон зан төлвийн онцлог гэх мэт олон үзүүлэлтүүдийг илүү нарийн задалж харуулдаг. Нийт 50 хуудас тайлан гаргаж тайлбарлахаас гадна нэмэлтээр 30 минут зөвлөгөө өгдөг.

Стандарт тайлан нь: /задаргааг цааш дэлгэрүүлэн үзээрэй/

Тухайн хүний суралцвал зохих боловсрол, мэргэжлийн төрлүүд, темпрамент, амжилт үзүүлэх боломжтой спортын төрөл, бие физилогийн болон эрүүл мэндийн үзүүлэлт болон мэдрэлийн тогтолцооны үзүүлэлт зэргийг харуулдаг. Нийт 17 хуудас тайлан гаргаж нэмэлт тайлбар зөвлөгөө өгдөг болно.

 

Хоёр болон түүнээс дээш насны бүх хүн хамрагдах боломжтой. Хурууны хээ дахин өөрчлөгддөггүй тул цаашид дахин өгөх шаардлагагүй байдаг.

Хурууны хээгээр гарах тайлан нь 85%-95%-ийн үнэний магадлалтай байдаг.

Шүлсээр гарах тайлан нь 99,98%-ийн үнэний магадлалтай.

- Стандарт тайлангийн хариу 20-25 минутанд шууд гарна.                                                                                                                                                    - Оюуны чадамжийн дэлгэрэнгүй тайлан ажлын 1-2 хоногт гарна.

- Шүлсээр өгөх тайлан нь дөрвөн 7 хоног буюу 28 хонож байж хариу нь шууд тухайн үйлчлүүлэгчид хүрдэг.

Манай хурууны хээний программ нь 7 хоногоос дээш хадгалагдсан мэдээллийг автоматаар устгадаг. Манай байгууллага таны хувийн мэдээллийг өөр хэн нэгэнд задруулахгүй бөгөөд Монгол Улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа “Нууцын тухай” хуулийг дагаж мөрдөн үйл ажиллагаагаа явуулдаг болно.

Хүний хурууны хээ дахин өөрчлөгддөггүй тул тухайн хүн дахин тайлан өгөх шаардлагагүй болно. 1 удаа өгөхөд л хангалттай.

  • Стандарт тайлангийн хариуг орос, англи, монгол хэлний сонголтоор авч болно. Тайланг хүлээлгэн өгөхдөө холбогдох тайлбар болон зөвлөгөөг 25-30 минутанд өгдөг тул биеэр ирж авахыг заавар болгодог.

  • Оюуны чадамжийн дэлгэрэнгүй тайлангийн хариуг мэйлээр өгөх боломжгүй харин заавал биечлэн ирж 30-40 минутын тайлбар зөвлөгөөг өгдөг болно.

Тест өгөх хүн өөрийн биеэр ирэх хэрэгтэй. Харин урьдчилан утсаар болон чатаар цаг авах, үйлчилгээ авах цагаа барьж үйлчлүүлэхэд болно.