card

Түгээмэл асуулт хариулт

Авьяас чадварын тайлан болон Оюуны чадамжийн дэлгэрэнгүй тайлан нь 2 тусдаа тайлан юм.

Оюуны чадамжийн дэлгэрэнгүй тайлан нь: /задаргааг цааш дэлгэрүүлэн үзээрэй/

Тухайн хүний уураг тархины чадамжийн үзүүлэлтүүд, суралцах арга барил, оюун ухааны 8 чадвар, тохирох салбар, мэргэжил     болон зан төлвийн онцлог гэх мэт олон үзүүлэлтүүдийг илүү нарийн задалж харуулдаг. Нийт 50 хуудас тайлан гаргаж тайлбарлахаас гадна нэмэлтээр 30 минут зөвлөгөө өгдөг.

Авьяас чадварын биометр тайлан нь: /задаргааг цааш дэлгэрүүлэн үзээрэй/

Тухайн хүний суралцвал зохих боловсрол, мэргэжлийн төрлүүд, темпрамент, амжилт үзүүлэх боломжтой спортын төрөл, бие физилогийн болон эрүүл мэндийн үзүүлэлт болон мэдрэлийн тогтолцооны үзүүлэлт зэргийг харуулдаг. Нийт 17 хуудас тайлан гаргаж нэмэлт тайлбар зөвлөгөө өгдөг болно.

 

Хоёр болон түүнээс дээш насны бүх хүн хамрагдах боломжтой. Хурууны хээ дахин өөрчлөгддөггүй тул цаашид дахин өгөх шаардлагагүй байдаг.

Хурууны хээн тайлан нь 85%-95%-ийн үнэний магадлалтай,

 

- Стандарт тайлангийн хариу 20-25 минут,

Оюуны чадамжийн дэлгэрэнгүй тайлан ажлын 1-2 хоногт,

 

 

Манай хурууны хээний программ нь 7 хоногоос дээш хадгалагдсан мэдээллийг автоматаар устгадаг. Манай байгууллага таны хувийн мэдээллийг өөр хэн нэгэнд задруулахгүй бөгөөд Монгол Улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа “Нууцын тухай” хуулийг дагаж мөрдөн үйл ажиллагаагаа явуулдаг болно.

Хүний хурууны хээн тайлан /дахин өөрчлөгддөггүй тул/ 1 удаа өгөхөд л хангалттай.

 

  • Стандарт тайлангийн хариуг орос, англи, монгол хэлний сонголтоор авч болно. Тайланг хүлээлгэн өгөхдөө холбогдох тайлбар болон зөвлөгөөг 25-30 минутанд өгдөг тул биеэр ирж авахыг заавар болгодог.

  • Оюуны чадамжийн дэлгэрэнгүй тайлангийн хариуг мэйлээр өгөх боломжгүй харин заавал биечлэн ирж 30-40 минутын тайлбар зөвлөгөөг өгдөг болно.

Хурууны хээн тест өгөх хүн өөрийн биеэр ирэхэд л хангалттай. 

Ирэхдээ урьдчилан утсаар болон чатаар цаг авсан байх ба цагаа баримталж үйлчлүүлэхэд болно.